Ayrıca bakınız: կ, վ, Կ

Ermenice

değiştir

Վ (V)

Yazılışlar

değiştir
  • վ (küçük harf)
[1] Ermeni alfabesinin 30. harfi. Adı vev (վեվ)'dir.
Doğu Ermenicesinde harf çevirisi V olarak yapılır, Lütfen bir dil kodu girin. sesini temsil eder.
Batı Ermenicesinde harf çevirisi V olarak yapılır, Lütfen bir dil kodu girin. sesini temsil eder.
Eski Ermenicede harf çevirisi V olarak yapılır, Lütfen bir dil kodu girin. sesini temsil eder.

Ayrıca bakınız

değiştir
Harf Adı Telaffuz Harf çevirisi Örnek sözcük
Geleneksel Reform sonrası Telaffuz Klasik Doğu Batı Klasik ISO 9985
Klasik Doğu Batı
Ա ա այբ IPA(anahtar): [ajb] IPA(anahtar): [ajpʰ] IPA(anahtar): [ɑ] a անուն
Բ բ բեն IPA(anahtar): [bɛn] IPA(anahtar): [pʰɛn] IPA(anahtar): [b] IPA(anahtar): [pʰ] b բարի
Գ գ գիմ IPA(anahtar): [ɡim] IPA(anahtar): [kʰim] IPA(anahtar): [ɡ] IPA(anahtar): [kʰ] g գիրք
Դ դ դա IPA(anahtar): [dɑ] IPA(anahtar): [tʰɑ] IPA(anahtar): [d] IPA(anahtar): [tʰ] d դարձ
Ե ե եչ IPA(anahtar): [jɛtʃʰ] IPA(anahtar): [ɛ], IPA(anahtar): [jɛ]1 e երգիչ
Զ զ զա IPA(anahtar): [zɑ] IPA(anahtar): [z] z զարմուհի
Է է է IPA(anahtar): [ɛː] IPA(anahtar): [ɛ] IPA(anahtar): [ɛː] IPA(anahtar): [ɛ] ē էկրան
Ը ը ըթ IPA(anahtar): [ətʰ] IPA(anahtar): [ə] ə ë ընկույզ
Թ թ թո IPA(anahtar): [tʰo] IPA(anahtar): [tʰ] tʿ t’ թմբուկ
Ժ ժ ժէ ժե IPA(anahtar): [ʒɛː] IPA(anahtar): [ʒɛ] IPA(anahtar): [ʒ] ž ժամկոչ
Ի ի ինի IPA(anahtar): [ini] IPA(anahtar): [i] i իմաստ
Լ լ լիւն լյուն IPA(anahtar): [lʏn] IPA(anahtar): [ljun] IPA(anahtar): [lʏn] IPA(anahtar): [l] l լավաշ
Խ խ խէ խե IPA(anahtar): [χɛː] IPA(anahtar): [χɛ] IPA(anahtar): [χ] x խավար
Ծ ծ ծա IPA(anahtar): [tsɑ] IPA(anahtar): [dzɑ] IPA(anahtar): [ts] IPA(anahtar): [dz] c ç ծամոն
Կ կ կեն IPA(anahtar): [kɛn] IPA(anahtar): [ɡɛn] IPA(anahtar): [k] IPA(anahtar): [ɡ] k կաշալոտ
Հ հ հո IPA(anahtar): [ho] IPA(anahtar): [h] h հաղթանակ
Ձ ձ ձա IPA(anahtar): [dzɑ] IPA(anahtar): [tsʰɑ] IPA(anahtar): [dz] IPA(anahtar): [tsʰ] j ձեռնոց
Ղ ղ ղատ IPA(anahtar): [ʁɑt] IPA(anahtar): [ʁɑd] IPA(anahtar): [ɫ] IPA(anahtar): [ʁ] ł ġ ղասաբ
Ճ ճ ճէ ճե IPA(anahtar): [tʃɛː] IPA(anahtar): [tʃɛ] IPA(anahtar): [dʒɛ] IPA(anahtar): [tʃ] IPA(anahtar): [dʒ] č č̣ ճնճղուկ
Մ մ մեն IPA(anahtar): [mɛn] IPA(anahtar): [m] m մանդարին
Յ յ յի հի IPA(anahtar): [ji] IPA(anahtar): [hi] IPA(anahtar): [j] IPA(anahtar): [h]2, IPA(anahtar): [j] y յասաման
Ն ն նու IPA(anahtar): [nu] IPA(anahtar): [n] n ներքնաձիգ
Շ շ շա IPA(anahtar): [ʃɑ] IPA(anahtar): [ʃ] š շուշան
Ո ո ո IPA(anahtar): [o] IPA(anahtar): [vo] IPA(anahtar): [o], IPA(anahtar): [vo]1 o ողնուղեղ
Չ չ չա IPA(anahtar): [tʃʰɑ] IPA(anahtar): [tʃʰ] čʿ č չեմպիոն
Պ պ պէ պե IPA(anahtar): [pɛː] IPA(anahtar): [pɛ] IPA(anahtar): [bɛ] IPA(anahtar): [p] IPA(anahtar): [b] p պահարան
Ջ ջ ջէ ջե IPA(anahtar): [dʒɛː] IPA(anahtar): [dʒɛ] IPA(anahtar): [tʃʰɛ] IPA(anahtar): [dʒ] IPA(anahtar): [tʃʰ] ǰ ջրանցք
Ռ ռ ռա IPA(anahtar): [rɑ] IPA(anahtar): [ɾɑ] IPA(anahtar): [r] IPA(anahtar): [ɾ] ռեստորան
Ս ս սէ սե IPA(anahtar): [sɛː] IPA(anahtar): [sɛ] IPA(anahtar): [s] s սերկեւիլ
Վ վ վեւ վեվ IPA(anahtar): [vɛv] IPA(anahtar): [v] v վարչապետ
Տ տ տիւն տյուն IPA(anahtar): [tʏn] IPA(anahtar): [tjun] IPA(anahtar): [dʏn] IPA(anahtar): [t] IPA(anahtar): [d] t տագերակին
Ր ր րէ րե IPA(anahtar): [ɹɛː] IPA(anahtar): [ɾɛ]3 IPA(anahtar): [ɹ] IPA(anahtar): [ɾ]3 r րոպե
Ց ց ցո IPA(anahtar): [tsʰo] IPA(anahtar): [tsʰ] cʿ c’ ցլամարտ
Ւ ւ հիւն IPA(anahtar): [hʏn] IPA(anahtar): [w] IPA(anahtar): [v] w ալյուր
Փ փ փիւր փյուր IPA(anahtar): [pʰʏɹ] IPA(anahtar): [pʰjuɾ] IPA(anahtar): [pʰʏɾ] IPA(anahtar): [pʰ] pʿ p’ փռշտոց
Ք ք քէ քե IPA(anahtar): [kʰɛː] IPA(anahtar): [kʰɛ] IPA(anahtar): [kʰ] kʿ k’ քառակուսի
Օ օ օ IPA(anahtar): [o] IPA(anahtar): [o] ō ò օրգանիզմ
Ֆ ֆ ֆէ ֆե IPA(anahtar): [fɛː] IPA(anahtar): [fɛ] IPA(anahtar): [f] f ֆլամինգո
1 Sözcüğün baş harfiyse.

2 Geleneksel yazımda, sözcük başlarında.

3 İran Ermenilerince söylenişi.