Türkçe değiştir

Son ek değiştir

-lü

Yazılışlar değiştir

-lı, -li, -lu, -lü
[1] Bir kavrama mevzubahis kavramın maliki olduğu vurgulanır. 'Aradığın kişi ilerideki gözlük.'
[2] Bir kavramın nereye ait olduğunu vurgular. 'Doğruözler ayağa kalksın!'