Türkçe değiştir

Farklı yazılışlar değiştir

Söyleniş değiştir

Son ek değiştir

-lı

  1. Bir kavrama mevzubahis kavramın maliki olduğunu vurgular.
    Tasarımlarını can buldu.
  2. Bir kavramın nereye ait olduğunu vurgular.
    Hiç Azerbaycan gördün mü?