Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter

TürkçeDeğiştir

AtasözüDeğiştir

Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter

[1] "Her canlının rızkı Tanrı tarafından verilir" anlamında bir söz.

KökenDeğiştir

[1] Eski Türkçe Agılda oglak togsa arıkda otı öner

Eş anlamlılarDeğiştir

[1] Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

KaynakçaDeğiştir

  • Erdi, Seçkin (2005). Divanü Lügati't - Türk. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. ISBN 975-997-013-9.