Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter

Türkçe değiştir

Atasözü değiştir

Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter

[1] "Her canlının rızkı Tanrı tarafından verilir" anlamında bir söz.

Köken değiştir

[1] Eski Türkçe Agılda oglak togsa arıkda otı öner

Eş anlamlılar değiştir

[1] Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

Kaynakça değiştir

  • Erdi, Seçkin (2005). Divanü Lügati't - Türk. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. ISBN 975-997-013-9.