Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

IPA(anahtar): /bit.ˈmek/
Heceleme: bit‧mek

Eylem değiştir

bitmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi biter) -er

 
Vikipedi
bitmek hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
 1. aşırı derecede yorulmak, dayanma gücü kalmamak
  Bittim, tükendim.
 2. beklenmedik bir zamanda ortaya çıkmak
  Aynı anda sahnenin her yerinde birden bitiyor, bir şarkıcıdan çok bir göz bağcıya benziyordu. — M. Mungan
  Kedi arkamda bitiverdi.
 3. bir işin veya bir dönemin sona ermesi, geride kalması, tamamlanması
  Ödevim bitti.
 4. çok hoşlanmak, aşırı derecede beğenmek
  Buğulu bir sesi var. Ben böyle sese biterim. — H. Taner
 5. güçsüz kalmak, çok zayıflamak
  Biçare adam on günde limon sarısına dönmüş, incelmiş, bitmiş. — E. İ. Benice
 6. neticelenmek, sonuçlanmak
  Kavga güzellikle bitti.
 7. saç, tüy v.s. şeylerin çıkması (bir yerden)
  Daha sakalı bitmedi.
 8. topraktan çıkmak, yetişmek
  Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? - Falih Rıfkı Atay
  Ot bile bitmeyen topraklar bunlar.
 9. tükenmek
  Dün akşam param bitmişti. - Sait Faik Abasıyanık

Çekimleme değiştir

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Çağatayca değiştir

Eylem değiştir

 1. tahrir, terkim, yazmak

Türkmence değiştir

Eylem değiştir

bitmek

 1. bitmek, tamamlanmak
 2. yetişmek