at izi it izine karışmak

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

at izi it izine karışmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi at izi it izine karışır)

[1] İyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.
[2] Suçlu ile suçsuzun ayırt edilemeyeceği kadar karışık bir durum yaşanmak.

Türkçe değiştir

Deyim değiştir

at izi it izine karışmak at izi it izine karışmak

[1] Değerli ile değersizin, iyiyle kötünün birbirine karıştığı bir durumun ortaya çıkması.

Kaynakça değiştir

  • Resimli Deyimler Sözlüğü - Mehmet Köyyar