Ayrıca bakınız: .it, -it, -it-, -ît, IT, It, ít, ịt, ˈit

Dillerarası değiştir

Sembol değiştir

it

 1. (ISO 639) İtalyanca için ISO 639-1 standardında tespit edilen uluslararası dil kodu.

Ek okumalar değiştir

 • İngilizce Vikipedi'de it

Türkçe değiştir

Köken değiştir

Eski Türkçe ایت‎, Eski Türkçe ıt(ıt).

Söyleniş değiştir

değiştir

it (belirtme hâli iti, çoğulu itler)

 1. (köpekgiller) köpek

Çekimleme değiştir

Üst kavramlar değiştir

Atasözleri değiştir

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Eylem değiştir

it

 1. itmek (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci tekil şahıs olumlu çekimi

Zıt anlamlılar değiştir

Kaynakça değiştir

Azerice değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: it

değiştir

it

 1. (köpekgiller) it; köpek

İngilizce değiştir

Köken değiştir

Orta İngilizce it, hit, Eski İngilizce hit, Proto Cermence *hit, [}Ana Hint-Avrupa dili]] *ḱe-, *ḱey-.

Söyleniş değiştir

değiştir

it (çoğulu its)

 1. (BK, teklifsiz konuşma) cin ile karıştırılarak içilen bir çeşit İtalyan şarabı, vermut
  He poured a gin in it. — [Onun] İçine cin döktü.
 2. (teklifsiz konuşma) cinsî arzu veya ilişki
 3. çocuk oyunlarında "ebe"

Adıl değiştir

it

 1. (kişi adılı): üçüncü tekil şahıs zamiri. "o" (insan haricindeki canlılar, nesneler ve kavramlar için)
  A room with two beds in it; this approach is refreshing because it breaks down barriers; it is a wonderful dog. — İçinde iki yatak bulunan bir oda; Bu yaklaşım, ferahlatıcıdır çünkü [o] engeller yıkmaktadır; Harika bir köpek.
 2. cinsiyet belirtmeden bir hayvan veya çocuktan bahsederken kullanılır
  She was holding the baby, cradling it and smiling into its face. — Bebeği tutup tutuyor[_], beşiğini sallıyor[_] ve yüzüne gülümsüyordu.
 3. taraflarca bilinen veya şu an gerçekleşen bir durumdan bahsederken kullanılır
  Stop it, you're hurting me! — Kes şunu, beni incitiyorsun!
 4. bahsi geçen kişinin "kim" veya "ne" olduğunu açıklamak için kullanılır
  Hi, it's me; it's a boy! — Selâm, benim; O bir oğlan!
 5. hava durumu, mesafe veya zaman gibi kavramlardan bahsederken özne yerine kullanılır
  It's half past five; it was two miles to the island; it's raining. — Saat beş buçuk[_]; adaya kadar iki mildi[_]; yağmur yağıyor[_].
 6. cümlenin devamında belirli bir konu belirtilecekse başta özne veya nesne olarak kullanılır
  It is impossible to assess the problem; she found it interesting to learn about their strategy. — [O] Sorunu değerlendirmek imkânsızdır; [Onların] Stratejilerini öğrenmeyi ilginç buluyordu.
 7. cümlenin devamında gelen açıklamayı vurgulamak için kullanılır
  It is the child who is the victim. — Kurban o çocuktur.
 8. mevcut durum, şartlar veya ortam
  No one can stay here - it's too dangerous now. — Kimse burada duramaz - artık çok tehikeli[dir].
 9. tam da istenilen veya lâzım olan şey
  They thought they were it; you've either got it or you haven't — Onlar, o olduklarını zannettiler; ya kavradın, ya kavramadın.

Deyimler değiştir

İngilizce kişi adılları
Adet 1. kişi 2. kişi 3. kişi
eril dişil nötr
Tekil I you he she it
Çoğul we you they

Kırım Tatarcası değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: it

değiştir

it

 1. (köpekgiller) it; köpek

Özbekçe değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: it

değiştir

it

 1. (köpekgiller) it; köpek

Şorca değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

değiştir

 1. (köpekgiller) it; köpek

Tatarca değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: it

değiştir

it

 1. (köpekgiller) it; köpek

Türkmence değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: it

değiştir

it

 1. (köpekgiller) it; köpek