Ayrıca bakınız: bası

Türkçe değiştir

Köken değiştir

baş +

Söyleniş değiştir

değiştir

başı

  1. baş (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. belirtme tekil
    2. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
    3. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil