TürkçeDüzenle

Düzenle

bent (belirtme hâli bendi, çoğulu bentler)

[1] (eskimiş) Bağ, rabıt
[2] Beş dizeden oluşan şiir bölümüdür.
[2] Yasa maddesi; kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm.
[3] Suyu biriktirmek için önüne yapılan set, büğet.
[4] Gazete yazısı.
[5] Asıl türkünün söylendiği bölüm.

KökenDüzenle

[1] Farsça

Türk lehçeleriDüzenle

TürkmenceDüzenle

Düzenle

bent

[1] Set, bent
[2] Kıta (şiir).