TürkçeDüzenle

Düzenle

birey (belirtme hâli bireyi, çoğulu bireyler)

birey hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
  1. (felsefe) kendine özgü nitelikleri yitirmeyen tek varlık, fert
    Matbaanın bulunması, sanat ve kültür olaylarından tüm bireylerin nasiplenmesi yolunu açtı. - A. Boysan
  2. doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri
  3. (mantık) bir türün kapsamı içine giren somut varlık
  4. (ruh bilimi) insan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert
  5. (toplum bilimi) toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert

KökenDüzenle

Türkçe bir

KaynakçaDüzenle

  • Türk Dil Kurumu: "birey"

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle