Ayrıca bakınız: completé, complété, complète

İngilizce

değiştir

Farklı yazılışlar

değiştir
Ana Hint-Avrupa dili *pleh₁- sözcüğünden. Orta İngilizce compleet (full, complete) sözcüğünden nakledildi, Eski Fransızca complet sözcüğünden veya Latince completus sözcüğünden, compleō (dolduruyorum, tamamlıyorum) kelimesinden geçmiş zaman mastarı (whence also complement, compliment), o da com- + pleō (dolduruyorum, yerine getiriyorum) (bundan dolayı da deplete, replete, plenty), nihayetinde Ana Hint-Avrupa dili *pleh₁- (doldurmak) sözcüğünden kelimesindendir (İngilizce full).

Söyleniş

değiştir

complete (karşılaştırma more complete, üstünlük most complete)

  1. eksiksiz
  2. komple
    eş anlamlıları: entire, total
    It was a complete shock when he turned up on my doorstep. — Kapımın eşiğine geldiğinde tam bir şok yaşadım.

Türetilmiş kavramlar

değiştir