Ayrıca bakınız: ek, -ek

Türkçe

değiştir

ek-

[1] dış (Yun. önek)
[2] dışarı (Yun. önek)