Türkçe

değiştir

gönderilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gönderilir)

  1. gönderme işi yapılmak veya gönderme işine konu olmak
    Hükûmet tarafından Belgrat'a dostluk muahedesini akdetmek için gönderilmiştim. - Y. K. Beyatlı

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir