gözden gönülden çıkarmak

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

gözden gönülden çıkarmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gözden gönülden çıkarır)

[1] Hiç önem vermemek, ilgisini kesmek

Türkçe değiştir

Deyim değiştir

gözden gönülden çıkarmak gözden gönülden çıkarmak

[1] Önem vermemek, ilgisini kesmek

Örnekler değiştir

[1] "Şimdi, artık gözünden ve gönlünden çıkardığı bu adamın her şeyi onun için müsavi idi."- R. N. Güntekin.