Türkçe

değiştir

intibak etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi intibak eder)

[1] kendini alıştırmak
[2] uygun gelmek
[3] uymak