kök salmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

kök salmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kök salar)

[1] iyice tutunmak, sağlamlaşmak, yayılmak, köklenmek
[2] bir yere iyice yerleşmek

KaynakçaDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle