Türkçe değiştir

Heceleme değiştir

Heceleme: sal‧mak

Eylem değiştir

salmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi salar) -ar

 1. bağımlılığına, tutukluluğuna veya baskı altındaki durumuna son vererek serbest kılmak, bırakmak, koyuvermek
  Derhâl kapının zincirini salıvererek kanadı arkasına kadar açtı. - E. E. Talu
 2. yollamak, göndermek
  Bununla beraber peşine adam salmak gerekir. - A. Gündüz
 3. koymak, katmak
  Halk ruhunun benliğinizde yeniden uyanıp hararetini gönlünüze saldığını duyarsınız. - R. H. Karay
 4. sürmek
  Bunun içindir ki dal budak saldı, yemiş vermeye başladı. - R. E. Ünaydın
 5. uğratmak
  Başını derde salmak.
 6. vergi yüklemek
  Ona elli bin lira salmışlar.
 7. üzerine yürütmek
  Tazıyı tavşana salmak.
 8. saldırmak
  Aç kurt, yılana da salar, taşa da, dedi. - M. Ş. Esendal
 9. sarkıtmak
  Soğutmak için kuyuya su kabı saldı.
 10. (denizcilik) gemi demir üzerinde dört yana dönmek
 11. bakmamak, ilgilenmemek, özen göstermemek
 12. (fizik, kimya) ışın, erke, tanecik demetleri verip göndermek

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Çağatayca değiştir

Eylem değiştir

 1. koymak, bina etmek
 2. atmak

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

 1. atmak
 2. bir şeyle işaret etmek
 3. göndermek
 4. götürmek
 5. toplamak
 6. toplu hale getirmek

Kaynakça değiştir

 • KÚNOS, Dr. Ignaz (1902). Şeyh Süleyman Efendi, Çağatayca-Osmanlıca Sözlük. Budapeşte: Section Orientale de la Société Ethnographique Hongroise.

Kaynakça değiştir

 • Sinanoğlu, Oktay (1978). Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.


Türkmence değiştir

Eylem değiştir

salmak

 1. yapmak, kurmak
 2. içine koymak, yerleştirmek

Kaynakça değiştir

 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.