korkmak

TürkçeDeğiştir

EylemDeğiştir

korkmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi korkar) -ar

  1. korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak
    Karanlık yerde insan korkmaz mıydı? - Sait Faik Abasıyanık
  2. kaygı duymak, endişe etmek
  3. çekinmek, sakınmak, saygı duymak
    Sabaha karşı aşağı indi, aralık kapıdan korka korka babasına baktı. - Reşat Nuri Güntekin
  4. yapmamak, cesaret edmemek

DeyimlerDeğiştir

ÇevirilerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir