Türkçe değiştir

Köken değiştir

Osmanlı Türkçesi یاپمق(yapma + -k).

Söyleniş değiştir

Eylem değiştir

yapmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yapar) -ar

 1. bir dileği, bir isteği yerine getirmek
  Şu işi yapıver diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu. — S. M. Alus
 2. bir harekete, işe başlamak veya hareketle, işle uğraşmak
  Koşu yapmak.
  Sarsıntı yapmak.
 3. bir şeyi başka bir şey hâline getirmek
  Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım. — R. H. Karay
 4. çıkarmak, salgılamak
  Tükürük bezleri tükürük yapar.
 5. davranmak, hareket etmek
  Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı. — N. Araz
 6. dışkı çıkarmak
  Çocuk altına yapmış.
 7. düzenli hâle getirmek
  Yatak yapacağım.
  Yolu yaptılar.
 8. evlendirmek
  Bu kızı sana yapacağız.
 9. fikri, davranışı, isteği işe dönüştürmek
  Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım. — R. H. Karay
 10. gerçekleştirmek, meydana getirmek, oluşturmak, ortaya koymak, tahakkuk ettirmek
  Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır. — Ç. Altan
  İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır. — Y. Z. Ortaç
 11. inşa etmek
  Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı. — H. Taner
 12. olmak
  Altın yapmak.
  Servet yapmak.
 13. olmasına yol açmak
  Durgun sular sıtma yapar.
 14. tamir etmek, onarmak
  Bozulan saatimi saatçi yaptı.
 15. tehdit yoluyla birini bir hâle düşürmek
  Ben adamı ne yaparım, biliyor musun?
 16. üretmek
  Ayakkabı yapmak onun işiydi.
 17. yol almak
  Kazan çalıştığından gemi yol yapıyordu.

Çekimleme değiştir

Eş anlamlılar değiştir

Zıt anlamlılar değiştir

Alt kavramlar değiştir

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir