Ayrıca bakınız: kullanmak

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

kullanılmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kullanılır) -ır

  1. kullanma işine konu olmak
    “Burası evin mutfağı olarak kullanılıyordu.” -A. Kutlu.

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir