Ayrıca bakınız: Post, post

İngilizce değiştir

Söyleniş değiştir

Köken değiştir

Latince post (arkasında, sonra) sözcüğünden.

Ön ek değiştir

  1. art
  2. sonra