Ayrıca bakınız: benimsenmek

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

takınmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi takınır) -ır

  1. kendine takmak
  2. bir nitelik veya durum almak
    Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği de yoktu. - F. R. Atay

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir