Ayrıca bakınız: almák

Türkçe değiştir

Köken değiştir

alma + -k

Söyleniş değiştir

Eylem değiştir

almak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi alır)

 1. başlamak
  Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. — Halk türküsü
 2. bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
  Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. — N. Cumalı
 3. bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak
  Çocuğu okuldan aldı.
 4. birlikte götürmek
 5. bürümek, kaplamak, sarmak
  Burayı kötü bir koku aldı, durulamaz hâle geldi.
 6. çalmak
  Cebimden saatimi almışlar.
 7. eksiltmek, kısaltmak
  Ceketin boyundan almak.
 8. elde etmek, kazanmak
 9. ele geçirmek, fethetmek
  Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş. — Ö. Seyfettin
 10. erkek, kadınla evlenmek
  O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü. — M. Ş. Esendal
 11. gidermek, yok etmek
  İçine biraz su koy, tuzunu alır.
 12. görevden, işten çekmek
 13. göreve, işe başlatmak
  Yeni kapıcı aldı.
 14. içecek veya sigara içmek
 15. içeri girmesini sağlamak
  Sevdiği delikanlıyı gece evine almış. — N. Cumalı
 16. içine sığmak
  Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır.
 17. kabul etmek
 18. kazanç sağlamak
  Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar.
 19. kendine ulaştırılmak, iletilmek
  Kızımdan mektup aldım.
  Ondan haber almak için çok uğraştık, ama boşuna.
 20. koku veya tat duymak
  Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır.
 21. koparmak, yolmak
  Kaş almak acıtıyor.
 22. koymak, örtmek
  Paltosunu sırtına aldı.
 23. kullanmak, yutmak
  İlaç almak.
 24. içeri sızmak, içine çekmek
  Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış.
 25. mesafe katetmek, yol gitmek
  O yolu bir saatte alırsınız.
 26. motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır hâle gelmek
  Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı. — H. Taner
 27. tehlikeli, zararlı bir şeye uğramak
  Sahtekârlık yaptığı ispat edildiğinden ceza aldı.
  Soğuk aldım, yatıyorum.
 28. temizlemek
  Karyolanın altını süpürge ile al.
 29. soldurmak
  Güneş perdelerin rengini aldı.
 30. sürükleyip götürmek
  Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı.
 31. vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak
  Dalağını aldılar.
 32. yer değiştirmek
 33. (ticaret) satın almak

Çekimleme değiştir

Zıt anlamlılar değiştir

Alt kavramlar değiştir

Atasözleri değiştir

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Türkmence değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: al‧mak

Eylem değiştir

almak

 1. almak
 2. yol almak