Türkçe değiştir

Eylem değiştir

takmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi takar) -ar

 1. bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek
  Gözlüğünü takıp masaya eğildi. - R. H. Karay
 2. düğün vb. törenlerde takı armağan etmek
  Geline pırlanta yüzük takmışlar.
 3. ad, lakap koymak
  Ona bu adı kim takmıştır, ne zaman takmıştır, bilemiyor. - H. Taner
 4. kuşanmak
  Kılıç takmak.
 5. kendisiyle birlikte götürmek, yanına almak veya arkasından izletmek
  Arabaya hafiye kıyafetinde polis memurları da takıyorlar. - Y. Z. Ortaç
 6. biriyle olumsuz olarak uğraşmak
  Matematik öğretmeni ona taktığı için dersten kaldı.
 7. borç bırakmak
  Bu eve asilzadelerin biri girip öteki giderdi. Giden kirayı takar, gelen ortalığı kasıp kavururdu. - P. Safa
 8. önemsemek, önem vermek, tınmak
  Dün koskoca bir mebus kızıyken, bir zamanların Şalvarlı Nuriyesi'ni takar mıyım? - A. Ağaoğlu
 9. sınavını başaramamak
  Bütün derslerden takarak sınıfta kaldı.

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir