Türkçe

değiştir

teşebbüs etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi teşebbüs eder)

[1] (') el atmak
[2] (') girişmek
[3] (') kalkışmak
[4] (') yeltenmek