Ayrıca bakınız: yardım etme

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

yardım etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yardım eder) -der

  1. kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
    Oğlunun yardım dileyen bakışlarını görmezden gelerek kahvaltı masasına oturdu. - E. Şafak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir