Ayrıca bakınız: u, U

Kürtçe değiştir

Bağlaç değiştir

û

[1] ve