Türkçe değiştir

Harf değiştir

k

[1] Türkçe abecede 14. harf.
[2] (ses bilimi) art damak, patlamalı ve ötümsüz ünsüzü gösteren küçük harf.