Ayrıca bakınız: R

TürkçeDeğiştir

HarfDeğiştir

r

[1] Türkçe abecede 21. harf.
[2] (ses bilimi) ön damak, vurmalı ve ötümsüz ünsüzü gösteren küçük harf.