Türkçe değiştir

Eylem değiştir

üretmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi üretir) -ir

  1. aynı türden canlıları çoğaltmak
  2. ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek
  3. oluşturmak, yaratmak, meydana getirmek

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir