ürün

TürkçeDüzenle

Düzenle

ürün (belirtme hâli ürünü, çoğulu ürünler) -nü

  1. doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
  2. türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey
  3. eser
    Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi.
  4. tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey

DeyimlerDüzenle

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle

Eski TürkçeDüzenle

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Düzenle

  1. ak olan nesne
  2. ak
  3. beyaz
  4. gençlerin tırnakları üzerinde bulunan aklık