Türkçe değiştir

değiştir

üye (belirtme hâli üyeyi, çoğulu üyeler)

  1. (toplum bilimi) herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
    Galiba, verilen sözün kutsallığına inanmış bir neslin misyoner ruhlu üyelerinden biri de bendim. - A. Ağaoğlu
  2. (anatomi) omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv

Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir