Türkçe değiştir

Yazılışlar değiştir

  • -de (isim kökünün son harfi sert ünsüz değil ise)
  • -ta, -te (isim kökünün son harfi sert ünsüz ise)
  • -nda, -nde (isim kökünde üçüncü tekil şahıs iyelik eki varsa)

Köken Bilimi değiştir

Ana-Türkçe *-da ("bulunma durum eki") biçiminden evrilmiştir.

Tellafuz değiştir

Son ek değiştir

-da (kalın ünlü uyumu olan sert ünsüzle bitmeyen sözcüklerde)

  1. Sözcüğün bulunma hâlini oluşturur
    Okulda işim vardı.

Çeviriler değiştir

Azerice değiştir

Son ek değiştir

-da

[1] bulunma hâli eki.

Yazılışlar değiştir

[1] -də (isim kökünün son ünlüsü ince ise [e, ə, i, ö, ü])

Örnekler değiştir

[1] suda, yolda, ev, sinif