Türkçe değiştir

Yazılışlar değiştir

  • -da (isim kökünün son harfi sert ünsüz değil ise)
  • -ta, -te (isim kökünün son harfi sert ünsüz ise)
  • -nda, -nde (isim kökünde üçüncü tekil şahıs iyelik eki varsa)

Köken Bilimi değiştir

Ana-Türkçe *-de ("bulunma durum eki") biçiminden evrilmiştir.

Tellafuz değiştir

Son ek değiştir

-de (ince ünlü uyumu olan sert ünsüzle bitmeyen sözcüklerde)

  1. Sözcüğün bulunma hâlini oluşturur
    Evde işim vardı.

Çeviriler değiştir