Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler