alışverişe çıkmak

TürkçeDeğiştir

EylemDeğiştir

alışverişe çıkmak alışverişe çıkmak -ar alışverişe çıkmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi alışverişe çıkar)

[1] alım satım işi için çarşıya gitmek