Türkçe değiştir

Eylem değiştir

benzemek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi benzer) -r

  1. iki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak
    Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi. - A. H. Tanpınar
  2. sanısını uyandırmak gibi görünmek
    Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış. - M. Ş. Esendal

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir