Türkçe değiştir

Eylem değiştir

uyandırmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi uyandırır) uyandırmak -ır

[1] uyanmasına yol açmak
[2] çıra, lâmba, soba gibi ışık veren şeyler için yakmak, tutuşturmak
[3] herhangi bir sebeple dernekteki üyeliğin dondurulmasından vazgeçerek çalışmalara katılmasına izin vermek
[4] aklını başına toplamasını sağlamak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir