Türkçe

değiştir

[cidd·i:]

Arapça

Belirteç

değiştir

ciddi

 1. önem vererek, gerçek olarak
  Size bunu ciddi söylüyorum, yalan değil!
 2. güvenilir bir biçimde
  Çok ciddi durunca mükemmel olduklarını sanıyorlar. - A. Kutlu

Çeviriler

değiştir

ciddi (karşılaştırma daha ciddi, üstünlük en ciddi)

 1. şaka olmayan, gerçek
  Kısa zamanda yarı şaka, yarı ciddi tenkit edecek kadar yakınlaşmışlardı. - T. Buğra
 2. (ruh bilimi) ağırbaşlı
  Ben onu pek ciddi bir genç olarak tanırım. - H. R. Gürpınar
 3. titizlik gösterilen, önem verilen
  Bu dönemde yazara konu üzerinde vukuf, ciddi incelemeler şart koşulur. - H. Taner
 4. tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim, kritik
  Hastalığımızın oldukça ciddi olduğuna işaret etmekten kendimizi alamadık. - B. Felek
 5. eğlendirme amacı gütmeyen
 6. gülmeyen
  O, ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi. - Y. K. Karaosmanoğlu
 7. güvenilir, sağlam, önemli
  Ciddi bir gazetede liyakatli, genç bir muharririn şu sözleri beni hâlâ düşündürüyor. - O. S. Orhon

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

ciddi

 1. titiz