içerik

TürkçeDüzenle

Düzenle

içerik (belirtme hâli içeriği, çoğulu içerikler)

  1. bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf
    Eğitimin yalnız yöntemlerini değil, içeriğini de gözden geçirmek, düzeltmek gerekmektedir.
  2. sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü
  3. bir kelimenin veya kavramın anlamı
  4. (ruh bilimi) herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü

DeyimlerDüzenle

ÇevirilerDüzenle

Türetilmiş kavramlarDüzenle

içerik idare yazılımı

Ön adDüzenle

içerik

  1. (mantık) bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni

KaynakçaDüzenle