Türkçe değiştir

değiştir

öge (belirtme hâli ögeyi, çoğulu ögeler)

 
Vikipedi
öge hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
  1. bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur, uzuv
  2. başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur, uzuv
  3. gerekçe, araç
    O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir. - N. Cumalı
  4. (kimya) birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
  5. (dil bilimi) bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri
  6. (toplum bilimi, mantık) bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

değiştir

[1] çok akıllı, yaşlı kimse, ulusun büyüğü