Ayrıca bakınız: Duygu

Türkçe

değiştir
Eski Türkçe

Söyleniş

değiştir

duygu (belirtme hâli duyguyu, çoğulu duygular), sahiplik şekli duygu -su

 1. belirli cisim, olay veya bireylerin insanın dünyasında uyandırdığı izlenim
  Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir. — B. Felek
 2. cisimleri veya olayları ahlakî ve estetik yönden değerlendirme yeteneği
 3. kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik
  Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, 'fenayım, fena oluyorum, çok fenayım' duygusu kapladı. — P. Safa
 4. önsezi
  Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır. — A. Gündüz
 5. (psikoloji) duyularla algılama
  eş anlamlısı: his
  Bitkilerde duygu var mı?

Çekimleme

değiştir

Alt kavramlar

değiştir

Türetilmiş kavramlar

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Ek okumalar

değiştir