ilgilendirmek

TürkçeDeğiştir

EylemDeğiştir

ilgilendirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ilgilendirir) -ir

  1. ilgisini çekmek, önem vermek, alakadar etmek
    Oralı mıdır, değil midir, beni zerre kadar ilgilendirmez. - S. F. Abasıyanık
  2. bir şeyle ilgili kılmak
  3. ilişkin olmak
    İşçileri ilgilendiren bir karar.
  4. elverişli, uygun bulmak

ÇevirilerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir