Ayrıca bakınız: kibrit

Türkçe değiştir

değiştir

kükürt (belirtme hâli kükürdü, çoğulu kükürtler)

  1. (elementler) atom numarası 16 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli element, sülf (simgesi S)

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Periyodik cetvel [değiştir]

Gagavuzca değiştir

Köken değiştir

Farsça gu-gord

değiştir

kükürt

  1. (elementler) kükürt

Kaynakça değiştir

  • Etymological Dictionaries - Andras Rajki

Türkmence değiştir

değiştir

kükürt

  1. (yangın) kibrit

Kaynakça değiştir

  • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.