Periyodik cetvel [değiştir]

Türkçe değiştir

değiştir

prometyum (belirtme hâli prometyumu, çoğulu prometyumlar)

[1] Atom numarası 61 olan bir kimyasal element

Köken değiştir

[1] Fransızca prométhium (fr)

Çeviriler değiştir

Ayrıca bakınız değiştir