Ayrıca bakınız: Kayın

Türkçe değiştir

değiştir

kayın (belirtme hâli kayını, çoğulu kayınlar)

 
[2] Kayın
 
Vikipedi
kayın hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
  1. (kayıngiller, ağaçlar) kayıngillerden, 40 m boya ulaşabilen düzgün ve silindirik gövdeli, 6–9 cm uzunlukta dalgalı kenarlı elips şeklinde yapraklı, kışın yapraklarını döken, kerestesi beyaz ve geniş kullanım alanı olan bir orman ağacı

Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir

değiştir

kayın (belirtme hâli kayını, çoğulu kayınlar) kayın -ynı

  1. (aile) karısının veya kocasının anne, baba veya kardeşini anlatırken kullanılan ön ek

Köken değiştir

Moğolca ḳadum

Sözcük birliktelikleri değiştir

kaynana, kaynata, kayınço, kayınbaba, kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader

Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir

Ön ad değiştir

kayın (karşılaştırma daha kayın, üstünlük en kayın)

[1] kayın ağaçtan yapılmış

Çeviriler değiştir

Gagavuzca değiştir

değiştir

kayın

[1] kayın

Köken değiştir

[1] Eski Türkçe qadyn