kendinden geçmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

kendinden geçmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kendinden geçer) -er

  1. bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
    Gözlerini tezgâhın arkasındaki bir kapıya dikmiş ve kendinden geçmiş gibiydi. - Sait Faik Abasıyanık
  2. bir şey karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak
    Oturduğu şiltenin üstünde ayağa kalkıyor; alevi artan bakışlarla kendinden geçmiş, bir elini dizine vurarak ... haykırıyordu. - Abdülhak Şinasi Hisar
  3. uykuya dalmak, uyuyakalmak
    Ninniyi söyleyen anne kendinden geçeli belki bir hayli olmuştu. - Osman Cemal Kaygılı

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle