Türkçe değiştir

Yazılışlar değiştir

کچمک

Eylem değiştir

geçmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi geçer) -er

 1. bir yerden başka bir yere gitmek
  Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim. - T. Buğra
 2. bir yandan girip diğer yandan çıkmak
  İplik iğne deliğinden zor geçti.
 3. yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek
  Eve giderken sizin sokaktan geçeriz.
 4. bir duruma uğramak, konu olmak
  Dayaktan geçmek. Muayeneden geçmek.
 5. bırakmak, vazgeçmek
  Bana yârden geç derler. Seven yârden geçilir mi? - Halk türküsü
 6. yaşamak
 7. bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak
  Hakkın var. Ne çare ki bizden geçti diye söyleniyor. - R. N. Güntekin
 8. olmak, vuku bulmak, cereyan etmek
  Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı. - A. İlhan
 9. hastalık bulaşmak, sirayet etmek
  Hastalık bana ondan geçti.
 10. herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek
  Bu titizlik ona babasından geçmiş.
 11. bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek
 12. bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak
  İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok. - S. M. Alus
 13. yerini bırakıp başka yer almak
 14. bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak
  Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler. - S. F. Abasıyanık
 15. etki yapmak, işlemek
  Soğuk, ciğerime geçti. Başına güneş geçmiş.
 16. görev almak
  İktidara geçmek.
 17. kalmak, devrolmak
  Paralar suyunu çekti. Fabrika da olduğu gibi Nihat'a geçti. - N. F. Kısakürek
 18. geride bırakmak, aşmak
  Bizim yelkenli vapuru geçecek. Ordu sınırı geçti. Çocuğun boyu babasını geçti.
 19. tükenmek, bitmek, sona ermek
  Yavaş yavaş bu hırs geçer. - F. R. Atay
 20. üstünlük sağlamak
 21. söylemeden veya bitirmeden atlamak
  O meseleyi geçelim. O bahsi geç!
 22. zamanı aşmak, geride bırakmak
  Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu. - P. Safa
 23. harcamak
  Bütün günüm seni takip etmekle geçti. - Y. K. Karaosmanoğlu
 24. bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek
 25. birinden meşk etmek
  Bu şarkıyı kimden geçtiniz.
 26. haberi bir iletişim aracı ile bildirmek
  Ankara haberlerini gazetesine geçiyormuş.
 27. sönmek
  Ocak sönmüş, koru bile geçmişti. - N. Nâzım
 28. yazılmak, girmek
  Tarihe geçmek. Kitaba geçmek.
 29. sürümü olmak, satılmak
 30. konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak
  Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti. - H. E. Adıvar
 31. kullanımda olmak, tedavülde olmak
  Bu para artık geçmiyor.
 32. kabul edilmez olmak
  Senin paran burada geçmez.
 33. okulda, sınavda başarı göstermek
  Çocuk bu yıl geçti.
 34. bir yere gidip oturmak
 35. çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak
  Bu karpuz geçmiş.
 36. sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak
  Görmedim, dedi, geçti.
 37. bazı kelimelerle birleşik fiil yapar
  Iska geçmek. Diskur geçmek.
 38. (halk ağzı) çekiştirmek, yermek
  Beni sana geçmişler. Vallahi ben demedim. - Halk türküsü
 39. gamzetmek, koğulamak
 40. bağışlamak, sarfınazar etmek, affetmek günahından geçmek, suçundan geçmek

Deyimler değiştir

adı geçmek, aralarından kara kedi geçmek, başına geçmek, bahsi geçmek, çağı geçmek, dalga geçmek, darboğazdan geçmek, deyip de geçmek, emeği geçmek, ismi geçmek, feleğin çemberinden geçmek, kapalı geçmek, zikri geçmek

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Yardımcı eylem değiştir

geçmek

 1. bazı kelimelerle birleşik fiil yapar

Türkmence değiştir

Eylem değiştir

geçmek

 1. geçmek
 2. bağışlamak

Kaynakça değiştir

 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.