İngilizce değiştir

Farklı yazılışlar değiştir

Köken değiştir

Orta Fransızca organisation sözcüğünden nakledildi, o da Latince organizātiō sözcüğünden; (organize + -ation).

Söyleniş değiştir

değiştir

organization (sayılabilen ve sayılamayan, çoğulu organizations)

 1. (sayılamaz) organize olma hâli.
  This painting shows little organization at first glance, but little by little the structure becomes clear. — Bu resim ilk bakışta çok az organizasyon gösteriyor ama yavaş yavaş yapı netleşiyor.
 2. (sayılamaz) bir kitap ya da makale gibi bir şeyin organize olma şekli.
  The organization' of the book is as follows. — Kitabın organizasyonu aşağıdaki gibidir.
 3. (sayılabilir) organizasyon
  In response to the crisis, the nations in the region formed an organization.   If you want to be part of this organization, you have to follow its rules. — Krize cevaben bölge ülkeleri bir teşkilat kurdular.   Bu organizasyonun bir parçası olmak istiyorsanız, onun kurallarına uymak zorundasınız.
 4. (sayılabilir) şuurlu şekilde birlikte hareket eden bir grup insan.
  Over time, the spontaneous movement had become an organization. — Zamanla kendiliğinden meydana gelen hareket bir organizasyon hâline geldi.

Alt kavramlar değiştir

alt kavramlar

alt kavramlar

Türetilmiş kavramlar değiştir

türetilmiş kavramlar

İlgili kavramlar değiştir

Ek okumalar değiştir