Türkçe değiştir

Eylem değiştir

sağlanmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sağlanır) -ır

  1. sağlama işine konu olmak
    “Bu evin geçimi nasıl sağlanıyor? - İ. O. Anar
  2. ağaçta yemiş kalmamak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir